Onlinehjälpen

Kortnamn

Här kan man ange ett kortnamn för en webbsida om man har valt en URL-stil som innehåller kortnamn. Anger man inget kortnamn och ändå använder en URL-stil med kortnamn så blir det nummer som räknas upp.

Skärmdump på inställningen Kortnamn

Kortnamn för Översätt sida

Kortnamn används också för att koppla ihop sidor på olika språk i funktionen Översätt sida.

För att koppla ihop sidor på olika språk i efterhand gör så här:

  • Gå till originalsidan (Exempelvis en svensk sida)
  • Välj Egenskaper -> Allmänt ->Inställningar och titta vilket kortnamn sidan har.
  • Gå till en sida på annat språk (Exempelvis en engelsk sida)
  • Välj Egenskaper -> Allmänt ->Inställningar och fyll i kortnamnet. Det läggs på _en i slutet av kortnamnet.
  • Nu visas en ikon för att visa att sidan är översatt.

Det går inte att ge en sida ett kortnamn som redan används - om inte sidan är märkt  med ett annat webbplatsspråk.

Sidan uppdaterad: 2015-09-15

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
3.228.220.31