Onlinehjälpen

Lägg till metadatafält

Klickar du på alternativet Lägg till metadata, öppnas ett nytt fönster där du kan välja att lägga till ett nytt metadatafält. SiteVision har ett antal olika typer av metadata. Välj typ till vänster och fyll i information till höger.

Alla typer av metadatafält har flikarna Allmänt, Sök, Inställningar och Behörighet. Utöver dessa har de olika typerna en eller två flikar som är unika för just den typen av metadata. Läs mer om de unika flikarna under sidan Exempel alla metadatatyper.

Skärmdump på Lägg till nytt metadatafält

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera ut de förändringar du gör för att de ska visas online.

Redaktionell information

Beskrivning

Den text som visas ovanför fältet när användaren skall fylla i ett värde. Detta fält måste man fylla i varje gång man lägger till en metadatafält. Gör man inte det får man upp en varning:

Skärmdump på informationsruta exempel

Utökad beskrivning

En förklaring vad syftet med fältet beskrivning är. Denna text blir en hjälp för användarna när de ska fylla i metadatavärden.

Identifierare

Namn

Här fyller du i ett namn. Det kan vara vilket namn som helst om du ska använda metadatat internt. Undvik dock å-ö, mellanslag och konstiga tecken.

Om du ska skriva ut värdet i sidans källkod för att tillhandahålla mer information om sidan så finns förslag på namn i listan om du klickar på pilen. De flesta namnen i listan följer Dublin Core standarden för HTML 4/XHTML (utom Description och Keywords som är en äldre standard).

Lista på fördefinierade metanamn

Om du använder HTML 5 så läggs följande Dublin Core värden in automatiskt:

<meta name="dcterms.identifier" content="http://minwebb.se/>
<meta name="dcterms.language" content="sv" />
<meta name="dcterms.format" content="text/html" />
<meta name="dcterms.type" content="text" />

Vill du använda ett annat Dublin Core-värde för HTML 5 fyller du i detta själv i fältet Namn. Exempelvis:

Exempel på Dublin Core i HTML 5

Om värdet ska vara sökbart och/eller skrivas ut i källkoden på sidan och/eller om det ska användas i SiteVisions publika API så måste det ha ett namn.

Schema

Beskriver enligt vilket schema som taggen ska skrivas ut. Normalt lämnas fältet tomt. Kan dock behövas vid kopplingar av externa system. Välj då rätt schema i listan.

Schema

Visa fältet i sidans källkod

Kryssa i denna om fältet och värdet ska skrivas ut i sidans källkod. Fältet skrivs ut som <meta name>.

Sidan uppdaterad: 2015-02-09

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
3.230.148.211