Onlinehjälpen

Exempel JavaScript

Det går att skriva skript för att avgöra om en anpassad vy ska visas för en besökare. Exempelvis kan man kontrollera om en besökare är inloggad eller inte.

Det går inte att skapa anpassade vyer av layouter som innehåller innehållsytor/mallytor.

Gör så här:

1. Lägg till en layout med en textmodul med text som ska visas för icke inloggade användare.

2. Högerklicka på layouten och välj "Anpassade vyer -> Skapa anpassa vy". Ett nytt fönster öppnas. Ge vyn ett namn och ange typen JavaScript. Klicka på Nästa.

Steg 1 JavaScript

3. Fyll i ett JavaScript som ska uppfyllas för att man ska få se vyn. Klicka Slutför.

steg 2 i JavaScript

I detta fall kollar vi om besökaren inte är anonym (inloggad), då visas en vy.

4. Byt ut det innehåll som ska visas enbart för inloggade användare. Publicera.

5. Nu visas en vy för icke-inloggade besökare:

Ej inloggad
6. Och en annan vy för inloggade avändare:
Inloggad

Ytterligare exempelkod

För att använda det publika API:t så kan man använda request.getAttribute("sitevision.utils"). Följande egenskaper kan användas:

  • request (HttpServletRequest)
  • response (HttpServletResponse)

Anpassad vy av typen Javascript är mycket flexibel eftersom vanliga Javaklasser kan användas i koden. Nedan visas ett exempel på hur javascriptkoden kan se ut för en anpassad vy som endast visas på fredagar:

var now = Packages.java.util.Calendar.getInstance();
var weekday = now.get(Packages.java.util.Calendar.DAY_OF_WEEK);
if (weekday == Packages.java.util.Calendar.FRIDAY)
{
  result = "true";
}

Sidan uppdaterad: 2015-05-06

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
3.230.148.211