Onlinehjälpen

Fliken Metadata(Mallar)

Med metadata på mallar kan man sätta upp metadata som ska användas på sidor som använder vissa mallar eller på filer/bilder/moduler/layouter på sidan.

Om man vill använda ett metadatafält som heter "Toppnyhet" på de fem nyhetsarkiv man har måste man normalt manuellt lägga till metadatafältet på de fem olika nyhetsarkiven. Om man istället lägger metadatafältet på nyhetsmallen så skapas metadatafältet automatiskt så fort man använder mallen.

Metadata (mallar) används med fördel om ett metadatafält ska vara obligatorisk för en mall. Metadata (Mallar) läggs till precis som vanligt metadata:

Skärmdump på inställningar för Metadata för mallar

Det är enbart de användare som har behörigheten Hantera metadatafält som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga metadatafält.

Applicera metadatafältet på mallen

Därefter får man växla över till sidmallar och applicera metadatafältet på mallen.

Sidan uppdaterad: 2015-02-09

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N1.sitevision-cloud.net
34.229.119.29