Onlinehjälpen

Fliken Metadata

Metadata är information om sidan som visas. Det kan vara allt från information om vem och när sidan skapades, vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan.

Ett metadata består av två delar: ett fält och ett värde.

  • Metadatafält - innehåller namnet och beskrivningen av varje metadatafält. Här kan du göra övriga inställningar som exempelvis om fältet ska vara obligatoriskt eller om det ska indexeras.
  • Metadatavärde - det värde som är associerat med fältet. Detta kan exempelvis vara ett textvärde som användaren själv anger. Värdet kan även hämtas automatiskt av systemet, ett så kallat systemvärde.

Under fliken Metadata kan du se vilka metadatafält som finns uppsatta på webbplatsen:

Skärmdump på fliken Metadata
Till höger om namnet på metadatafältet finns två ikoner:
Skärmdump på knapp för Ändra inställningar

Ändra inställningar för metadatafält

Klicka på denna ikon för att ändra de befintliga inställningarna för en ett metadatafält. Det går bara att ändra de fält som lagts till på den aktuella sidan. Vill man ändra inställningar för ett fält som är ärvt (känns igen på den gråa färgen på beskrivningen) måste man göra detta på den sidan där metadatafältet lagts till. De flesta metadatafält läggs till på webbplatsen (startsidan).

Skärmdump på Ta bort knapp

Ta bort metadatafält

Markera det metadatafält som ska ta bort och klicka på denna ikon. Tar bort fältet och alla värden som finns associerade med den.

Längst ner i fönstret finns ytterligare tre ikoner:

Ärv metadata

Om denna är ikryssad ärvs alla de metadatafält som är uppsatta på webbplatsen. Vill man bryta arvet på någon webbsida klickar man ur denna ruta. Då visas enbart metadatafält som är uppsatta på den sidan.

Lägg till metadata

Denna knapp klickar man på för att lägga till ett nytt metadatafält.

Metadata är versionerat vilket innebär att du alltid måste publicera förändringar du gör i metadata om de ska synas online.

Sortera metadata

Med denna ikon kan du sortera befintliga metadatafält så att de visas i den ordning som önskas. Ett nytt fönster öppnas där alla metadatafält visas. Markera önskat metadatafält och välj pil upp eller ner för att ändra sorteringen.

Skärmdump på sortering av metadata

Det är enbart de användare som har behörigheten Hantera metadatafält som kan lägga till, ta bort och ändra befintliga fält.

Sidan uppdaterad: 2015-03-11

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N1.sitevision-cloud.net
75.101.173.236