Onlinehjälpen

Fliken Statistik

Under fliken Statistik kan du välja vilka sidor du vill generera statistik över. Markera den webbsida som du vill ha statistik för, högerklicka och välj Egenskaper och fliken Statistik. Denna flik finns alltså att nå på alla sidor. Du kan ställa in tidsomfång och om statistiken ska presenteras timvis/dagvis/veckovis/månadsvis eller årsvis.

Skärmdump på fliken Statistik

Statistikinställningar

Generera statistik för sidvisningar/filnedladdningar/bildvisningar:

Här anger du vad man vill generera statistik för.  Som standard är Sidvisningar ikryssad, då inkluderar man antal sidor som har visats i rapporten. Det går också att välja filnedladdningar och bildvisningar.

För att systemet ska hitta filnedladdningar så måste filen vara uppladdad under mappen "Filer på sidan" och inte i filarkivet samt att alternativet "Inkludera underliggande sidor vid generering" måste vara ikryssat.

Inkludera underliggande sidor vid generering

Den sida som är markerad i navigatorn är den sida man får statistik för. Vill man inkludera underliggande sidor (under den sida som är markerad i navigatorn) i statistiken markerar man detta alternativ.

Visa enbart unika träffar baserat på IP-nummer

Markerar du detta alternativ visas bara en träff per IP-adress oavsett om användaren har återkommit flera gånger. Tänk på att alla som jobbar på en organisation kan utåt sett se ut som att de kommer från ett ipnummer, pga att alla går via samma webbproxy.

Detta styrs tillsammans med tidsomfånget. Väljer du dag så får du unika träffar per dag och väljer du veckovis så visas unika träffar per veckan, dvs att en persons besök bara räknas en gång den veckan. Det vanliga är att man räknar unika per dag.

Ofta vill man få ut resultatet månadsvis och då måste man välja unika/dag och sen manuellt räkna ihop antalet för varje månad för att få en korrekt statistik. Lite krångligt men funktionen är inte gjord för att ersätta riktiga statistikprogram utan är till för att ge en snabb översikt.

Presentera statistiken

Här kan du välja om man vill ha statistiken Timvis, Dagvis, Veckovis eller Månadsvis.

Tidsomfång

Här väljer du ett specificerat tidsomfång (från och tilldatum) eller väljer antal dagar bakåt i tiden.

Rapportgenerering

Efter att du fyllt i inställningarna väljer man om man vill generera rapport nu eller schemalägga rapporten.

Generera rapport nu

Startar ett fönster som genererar en statistikrapport.

Skärmdump på fönstret för rapportgenerering

Statistikrapporten kan ta lång tid att få fram, upp mot 30 min om det finns mycket loggfiler.

Ett nytt fönster öppnas med resultatet.
Skärmdump på presentation av statistik

Du måste se till att pop-uper är tillåtna då statistiken visas i ett popup-fönster!

Datum, användare och sökväg spars ner vid ett sidbesök och har du ändrat sökvägen kan inte statistiken hittas. I så fall får man återskapa originalsökvägen och sedan ta fram statistiken.

Schemalägg rapport

Här kan du välja att schemalägga en rapport Endast en gång, Dagvis, Veckovis eller Månadsvis. Resultatet skickas till den eller de e-postadresser som är angivna. Vid flera e-postadresser separeras dessa med ett kommatecken.

Schemalagda rapporter som endast ska köras en gång genereras kommande natt. En veckovis rapport genereras varje måndag och en månatlig rapport genereras den första varje månad. Rapporten genereras ca. kl.03:00.

Skärmdump på Schemalägg rapport

Visa schemalagda rapporter

Här kan du se de schemalagda rapporterna som finns uppsatta på webbplatsen.

Skärmdump på schemalagda rapporter

Besöksloggarna sparas som loggfiler på servern i formatet "Common Log Format" vilket innebär att de kan läsas i vilket logganalysprogram som helst, se nedan.

Besöksloggarna kommer du enkelt åt direkt på servern eller genom att surfa till http://<servernamn>/webdav/data/log. Observera att du måste vara inloggad som systemanvändaren.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera besöksstatistik".

Exempel på externa statistikprogram/funktioner

På marknaden finns en uppsjö av statistikprogram/funktioner som inte är beroende av besöksloggarna i SiteVision. Nedan visas några exempel:

Google Analytics

Gratis, javascript-baserat program som ger logganalyser som tex sökord, geografisk inriktning, tidsperioder och trafikinfo för varje länk.
http://www.google.com/analytics/

Vizzit

Vizzit är ett svenskt företag som erbjuder analys-/statistikverktyg som en tjänst. SiteVision har inbyggd integration för anropande av tjänster från Vizzit. Se Vizzit-fliken.

Sidan uppdaterad: 2015-02-16

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N1.sitevision-cloud.net
34.229.119.29