Onlinehjälpen

Fliken Prenumeration

Med funktionen prenumeration kan besökare anmäla att de vill bli meddelade när det sker en nyhet eller uppdatering på en viss sida. Exempelvis kan de som är intresserad av vad som händer på IT-avdelningen anmäla en prenumeration så att de blir notifierade när något händer på den sidan.

Under Prenumeration kan man ställa in att en sida ska vara aktiv för prenumeration. Det är då möjligt att notifiera prenumeranter när man publicerar sidan.

Här hanterar man också prenumeranterna och gör inställningar som avsändare, ämne och utformning av meddelandet.

Skärmdump på fliken Prenumeration

Prenumeration

Aktiv

Här ställer man in om en prenumeration skall vara aktiv, det vill säga möjlig att prenumerera på.

Inkludera alla underliggande sidor

Kryssar man i denna ruta så innefattas även underliggande sidor av prenumerationen. Dock sker administrationen av prenumeranterna på denna sida.

Titel

När användaren anmäler sig som prenumerant visas titeln för besökaren. Visas i modulerna Prenumerationslista och Mina prenumerationer.

Beskrivning

När användaren anmäler sig som prenumerant visas denna text för att ge besökaren lite mer information om prenumerationen. Visas i modulerna Prenumerationslista och Mina prenumerationer.

Administrera prenumeranter

Klicka på knappen Prenumeranter för att administrera prenumeranter på sidan. Ett nytt fönster, Prenumeranter, öppnas.

Ställ in e-postinställningar för prenumerationen

Här ställer man in e-postinställningar för prenumerationen.

Ställ in sms-inställningar för prenumerationen

Här ställer man in sms-inställningar för prenumerationen.

Glöm inte att ange avsändaradress!

Översikt

Här visas en översikt över de prenumerationer som finns uppsatta på webbplatsen.

Översikt prenumeranter
Klicka på namnet på prenumerationen för att komma till sidan där prenumerationen är aktiverad.

Rödmarkerade prenumerationer är inte längre aktiva.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera prenumerationer".

Sidan uppdaterad: 2015-09-15

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
3.236.97.49