Onlinehjälpen

Fliken Versioner

Under Versioner kan du se vilka versioner som finns av sidor på webbplatsen. Det finns två typer av versioner:

  • Sparade versioner - versioner som man aktivt sparar.
  • Automatiskt sparade versioner - vid publicering sparar systemet automatiskt de fem senaste versionerna.

Sparade versioner

Den version du arbetar med heter Nuvarande arbetsversion. Det finns också en version som heter Publicerad version och det är den senaste publicerade versionen.

Utöver dessa versioner kan man aktivt spara egna versioner och ge dem ett namn genom att klicka på plusknappen (Spara version). Det går att ta bort en sparad version genom att markera den i listan och klicka på minusknappen.

Skärmdump på fliken Versioner

Endast innehåll och metadata sparas i versionerna. Om du har gjort andra inställningar så sparas inte dessa.

Exempel om du vill spara en helgversion:

  • Innan du gör en helgversion, spara aktivt en originalversion (som du sedan kan återta).
  • Ändra till "helginställningar". Klicka på plusknappen och spara version som helgversion.
  • Publicera sidan.
  • Efter helgen, gå till denna vy och välj Återta version. En lista över befintliga versioner visas. Välj "Originalversion" och välj Återta.
  • Den äldre versionen visas. Publicera!

Vid ändring av en version så måste du aktivt spara en ny version.

Automatiskt sparade versioner

Varje gång du publicerar en sida sparas automatiskt en version av sidan. Här finns ingen plusknapp eller minusknapp för att lägga till eller ta bort versioner då detta sker per automatik.

Visa/Jämför version

Det går att se hur sparade versioner ser ut genom att klicka på Visa.

Det går att jämföra flera olika versioner genom att hålla nere CTRL när man markerar versioner och därefter klicka på Jämför (knappen Visa byter namn till Jämför när man markerar flera versioner).

Visa metadata för olika versioner

Enbart sidor och mallar har versionerad metadata. Mappar, arkiv och filder/bilder har inte versionering påslagen, då dessa inte går att publicera.

För att visa metadata mellan olika versioner, markera text två versioner och klicka på ikonen Jämför. Ett nytt fönster öppnas som visar de två versionerna.

Jämför två versioner
Högst upp till vänster visas en länk "Visa metadata":
Länk för att visa metadata för versioner
Klickar man på länken visas en tabell med alla metadata för just den versionen:
Jämför två versioner

Återta version

Det går att återta sparade versioner genom att markera den version man önskar att återta och klicka på knappen Återta

Versioner spar bara en version av innehållet på sidan, inte strukturen. Versioner gäller bara en sida, inte hela webbplatsen.

Sidan uppdaterad: 2015-02-09

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N2.sitevision-cloud.net
75.101.173.236