help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mer information för Social Collaboration

I guiden gör Sitevision de inställningar som är nödvändiga för att kunna använda Social Collaboration. Guiden skapar automatiskt flera sidor, exempelvis en profilsida för varje enskild användare och sidor där information om grupper och användare presenteras.

För att du ska kunna starta och slutföra inställningsguiden måste följande finnas på webbplatsen:

 • licens för Social Collaboration
 • en delmall som den gruppmall som skapas ska baseras på.
 • en sidmall som målsidor ska baseras på.

Korrigeringar av utseende, mallar och centrala inställningar kan göras i efterhand. Du kan justera centrala inställningar och moduler.

Kodstandard

Sidor som används i Social Collaboration måste ha kodstandarden HTML5. Guiden ställer in det automatiskt på de sidor som skapas. För webbplatsen behöver kodstandard anges manuellt.

Nu är Social Collaboration snart klar att användas, men först är det några saker som behöver göras på webbplatsen.

För att komma igång

 1. Logga ut. Logga in igen och besök profilsidan för att aktivera din sociala identitet.
 2. Ställ in din profilbild och ange dina personliga uppgifter för att skapa din sociala identitet.
 3. Skriv ett inlägg på profilsidan.
 4. Skapa en grupp.
 5. Lägg till ett dokument i gruppen.
 6. Be några kollegor logga in och lägg till dem som kontakter och gruppmedlemmar.

Efter att du kommit igång med punkterna ovan är det dags att fundera lite på utseendet och hur de olika funktionerna är placerade.

Behöver utseendet eller placeringen av moduler justeras?

I redigeringsläge; gå igenom sidorna Profilsida och Grupper med underliggande sidor samt Gruppmall i mallarkivet som alla skapats av guiden. Några sidor kanske ska ha en annan mall?

Några moduler kanske ska flyttas? Tänk på att sidorna som skapats är målsidor för moduler på andra sidor och kräver vissa moduler för att fungera som det är tänkt.

Bredder på moduler och layouter kan behöva justeras för att passa in i befintlig layout.

Om sidorna bygger på ett Fast eller Fast flexibelt grid krävs ändring av bredderna på modulerna Profilbild och Användarfält 1 på Profilsidan, samt modulerna Profilbild, Gruppbeskrivning och spalten Gruppinställningar i Gruppmallen.

Modulerna notifieringar och personliga inställningar kanske ska synas på alla sidor på webbplatsen?

Guiden placerar följande moduler på Profilsidan, men de passar bra att flytta till mallen för att bli åtkomliga från alla sidor.

 • Personliga inställningar - Innehåller bland annat inloggningsfunktionalitet
 • Notifieringar - Upplyser användaren om det finns några nya notifieringar
 • Sökruta för person - Kanske ska ligga tillsammans med den vanliga sökrutan för sidor och filer?

Istället för Sökruta för person går det att använda Sökruta för person och innehåll vilken gör det möjligt att söka efter båda (personer och innehåll) i samma sökruta.

Om modulen Inloggningsstatus används på webbplatsen kan den bytas ut mot modulen Personliga inställningar.

Om de sociala modulerna flyttas till mallen behöver kodstandarden ställas om till HTML5 för hela webbplatsen.

Fungerar navigationen? Är det lätt att hitta till profilsidan och gruppsidorna?

Om Personliga inställningar flyttas till mallen kan användarna ta sig till sin Profilsida genom att klicka på bilden i modulen

Lägg ut en sökmodul på sidan Grupper och ställ in den på att söka på sidor i mappen Grupper

Profilsidan kanske ska kompletteras med mer funktionalitet, exempelvis ett nyhetsflöde?

Guiden placerar endast ut de moduler som behövs för att kunna påbörja det sociala samarbetet på webbplatsen.

Aktivitetsflödet kanske ska synas på webbplatsens startsida?

Guiden placerar ut ett personligt aktivitetsflöde på Profilsidan, ett aktivitetsflöde per gruppsida och ett aktivitetsflöde för etiketter. Önskas ett sammansatt aktivitetsflöde som visar användarens egna inlägg samt inlägg från användarens grupper och kontakter får detta placeras ut manuellt, exempelvis på webbplatsens startsida. Kryssa då inte i rutan "Visa endast användarens egna händelser".

Om sociala moduler läggs på startsidan behöver kodstandarden ställas om till HTML5 för hela webbplatsen.

DC-metadata validerar ej i HTML5, finns sådana vid övergång till HTML5 kryssa då ur så att fälten inte visas i HTML-koden.

Ska användarna ha rätt att själva ändra sina personuppgifter?

Användarfälten som skapas av guiden är inställda på att hämta sina initiala värden från katalogtjänsten och på att värdena sedan ska kunna ändras av användaren. Användarfälten är också inställda på att katalogtjänsten inte ska uppdateras med de värden som användarna fyller i i Sitevision.

Om en tvåvägskommunikation mellan katalogtjänsten och ett användarfält i Sitevision önskas finns en inställning på användarfältet för detta.

Om användaren ska kunna ändra sina personuppgifter i katalogtjänsten krävs rättigheter för detta i katalogen.

Kom ihåg att alla inställningar kan ändras i efterhand, antingen via guiden eller via de centrala inställningarna för Social Collaboration!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?