help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Redigeringsindex

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras i index. Ett index uppdateras när du gör förändringar av innehållet på webbplatsen. Det finns fyra typer av index i Sitevision; redigeringsindex, standardindex, användarindex och egna index. Ett index uppdateras när du till exempel gör förändringar av innehållet på webbplatsen - du triggar en indexering.

Sökresultaten i redigeringsläget i Sitevision bygger på information som lagras i redigeringsindexet. Sökfunktionen visar resultat från sidor, artiklar, länksidor, strukturobjekt, filer, bilder, mappar, mallar och dekorationsmallar på hela webbplatsen. Sökträffarna grupperas och sorteras baserat på var du befinner dig i strukturen, exempelvis; står du i filarkivet listas filer överst. Sökningen är en livesökning som visar träffarna direkt och dessutom visas flest träffar från den del du står i när du söker.

Söka i redigeringsindexet

Redigeringsindexet innehåller information som blir tillgänglig via sökningar i Sitevisions redigeringsläge. Du använder någon av de sökfunktioner som finns inbyggda i redigeringsläget för att göra sökningar. Den vanligast sökfunktionen hittar du i sidolisten.

Alla sökningar blir automatisk "börjar med"-sökningar. Det innebär att en asterisk automatisk läggs till sist i ditt sökuttryck vilket ger en bredare träffbild. Om du t ex skriver in "nyhet" så sker sökningen på "nyhet*". Sökträffarna sorteras på namn och kommer i bokstavsordning.

Information som finns i redigerinsindexet

Redigeringsindexet innehåller en minimal uppsättning indexfält vilket gör sökningarna något begränsade. I indexet finns information om alla webbplatser, sidor, artiklar, strukturobjekt, mappar, arkiv, filer och bilder. Det går inte att undanta sökresultat från redigeringsindexet. Däremot sker en behörighetskontroll vid sökningen. Det innebär att endast objekt som användaren har behörighet att se kommer visas i sökresultatet.

Sök på ett specifikt fält

Standardinställningen är att sökningar sker på namn, titel och bildbeskrivning samt kortnamn (om webbplatsen använder en URL-stil med kortnamn). Du kan specificera ett fält utöver dem genom att skriva fältnamnet följt av kolon och sedan ditt sökord, exempelvis id:4.q9084elksdkn87q308 för att söka på ett id-nummer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?