Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flexibelt eller fast flexibelt grid

 • Flexibelt grid
  • Procentbaserat
  • Går att nästla i många nivåer
  • Kolumnerna blir smalare ju fler nivåer man nästlar eftersom den alltid använder samma antal kolumner i underliggande nivå
 • Fast flexibelt grid
  • Procentbaserat
  • Nästlar i en nivå
  • Konsekventa kolumnstorlekar när man nästlar
Utgångsmall

Utgångsmall med grid på 12 spalter - 8 spalter till innehåll

När du jobbar med flexibelt grid utgår du alltid från så många spalter det finns totalt dvs 12 i detta exempel.

När du jobbar med fast flexibelt grid utgår du från hur många spalter det finns i mallytan dvs 8 i detta exempel.

Utgångsmall

Skillnad flexibel och fast flexibel grid

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss