help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Infoga metadata

Infoga metadata hittar du under ikonen Infoga i verktygslisten.

Det är möjligt att infoga de metadatafält som finns uppsatta på webbplatsen och som har alternativet "Fältet får infogas i moduler (t.ex. Text)" ikryssat. Exempelvis om det finns ett metadata på webbplatsen som talar om vem som är sidansvarig så kan du välja att skriva ut det i en textmodul.

Exempel: Skriv ut Kontakta: och sedan väljer du Infoga -> Metadata -> Kontaktperson:

Infoga metadata från kontaktperson

Om det redan finns ett värde inskrivet i metadata visas det i textmodulen:

Kontakt

Håller du markören över ett infogat metadatavärde så visas det med grå bakgrundsfärg, för att visa att värdet hämtas från metadata.

Om du inte ännu hunnit fylla i ett värde på metadatat så visas texten "Inget värde angivet". Detta ändras exemplvis vid publicering om du anger detta värde.

No value ännu för Kontaktperson

Exempel på Infoga metadata

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?