help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dela textmodul

Dela textmodul hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten.

Dela textmodul

Dela textmodul är en funktion som delar upp en befintlig textmodul i en eller flera textmoduler. Exempelvis om du vill ha texten i olika textmoduler eftersom du vill infoga en bild mitt i texten.

Ställ markören i texten där du vill dela textmodulen och välj Verktyg -> Dela textmodul. All text nedanför markeringen flyttas ner till en ny textmodul.

Alternativet Dela hittar du även om du högerklickar där du vill dela din textmodul.

Förstora bilden

En textmodul

Förstora bilden

Resultat efter "Dela textmodul" - två textmoduler

Du kan även dela textmodul med hjälp av snabbkommando CTRL + SHIFT + S

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?