help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Rättstavning

Rättstavning hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten.

Aktivera rättstavning

Du får aktivera rättstavningen genom att välja Verktyg -> Rättstavning.  Denna inställning sparas sedan på användaren så nästa gång du loggar in känner den av om du har aktiverat eller avaktiverat rättstavningen.

Rättstavning används för att göra redaktören uppmärksam på om ett ord är felstavat. Om ett ord är felstavat eller inte finns med i ordlistan markeras det med ett rött streck under ordet. Om du får en indikation på att ett ord är felstavat, markera ordet och välj något av följande alternativ:

  • Förslag på rättstavning - ett ord eller flera visas överst i listan om det finns närliggande förslag.
  • Lägg till i ordlista - lägger till det markerade ordet i ordlistan. Ord som du lägger till i rättstavningen blir en gemensam ordlista per språk och server.
  • Ignorera - om du inte vill lägga till ordet i ordlistan utan bara ignorera den här förekomsten av ordet.
  • Ignorera alla - om du inte vill lägga till ordet u ordlistan men vill ignorera alla förekomster på sidan.
Förslag på ord i Rättstavningsfunktionen i Sitevision

Rättstavningen sker alltid på det språk som webbplatsen följer.

OBS! De ord som läggs till i ordlistan går inte att i efterhand redigera eller ta bort.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?