help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Twittersökning - Utseende

Utseende i Twittermodulen

Formatmall

Användarnamn

Här ställer du in formatmall för användarnamnet (se bild nedan)

Inlägg

Här ställer du in formatmall för inlägget (se bild nedan)

Tidpunkt

Här ställer du in formatmallen för tidpunkten (se bild nedan)

Ikoner

Använd Buddy-ikoner

Här ställer du in om twittermodulen ska visa en bild på den som skrivit inlägget.

Twitterutseende

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?