help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Glömt lösenord - Allmänt

Lösenordslängd

Lösenord

Lösenordslängd

Antal tecken som lösenordet ska vara. Standardinställningen är 10 tecken. Om du anger 10 tecken så måste lösenordet innehålla 10 tecken.

Den här inställningen gäller endast om användaren inte har en lösenordspolicy aktiverad på sin webbplats eller katalog. Läs mer om Lösenordspolicy i Sitevision

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?