help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utseende

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Etiketter

Här bestämmer du formamallar för etiketter (Bild 1, Bild 2 eller bildbeskrivning), rubrik, meddelande, mottagare och avsändare. Välj den formatmall du vill använda i listan.

Texter

Här bestämmer du formatmallar för texter från systemet exempelvis texter vid förhandsgranskningen, texter på själva vykortet samt texten efter att vykortet har skickats. Välj den formatmall du vill använda i listan. 

Inmatningar

Här bestämmer du formatmall för inmatningen. Detta påverkar höjden på inmatningsfälten om du väljer en liten eller stor formatmall. Välj den formatmall du vill använda i listan. 

Felmeddelanden

Här bestämmer du formatmall för felmeddelanden. Dessa visas när du klickar på förhandsgranska-knappen. Välj den formatmall du vill använda i listan. 

Storlekar

Största bredd miniatyr

Här ställer du in den största bredden på miniatyrerna av vykorten.

Största höjd miniatyr

Här ställer du in den största höjden på miniatyrerna av vykorten.

Största bredd vykort

Här ställer du in den största bredden på vykorten.

Största höjd vykort

Här ställer du in den största höjden på vykorten.

Bredd inmatningsfält

Här anger du hur brett inmatningsältet ska vara. Standard är 60px.

Övrigt

Max antal miniatyrbildskolumner

Här anger du hur många kolumner med miniatyrer du vill visa. Standard är max 3 kolumner.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?