help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kompaktera databas

När man tar bort data i Sitevision påverkar det inte direkt storleken på cassandra. Databasen kommer hålla kvar informationen tills nästa kompaktering utförs, antingen automatiskt eller via klusterpanelen.

För att minska databasen behöver alltså följande steg utföras

  • Ta bort data i Sitevision genom att ta bort filer och sedan tömma papperskorgen
  • Vänta lika länge som GC-intervallet, 6 timmar
  • Kör en kompaktering från klusterpanelen och vänta tills den är färdig

Vid kompaktering kommer Cassandra endast rensa upp den data som togs bort längre tillbaka i tiden än GC-intervallet, 6 timmar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?