help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Använd det nya formulärutseendet

Använd det nya formulärutseendet

Om du öppnar ett formulär som är skapat i det klassiska läget eller tidigare än SiteVision 4, finns detta alternativ där du kan välja att använda det nya formulärutseendet.

Om du använder det nya utseendet flyttas det som stod i gamla fältet "Namn" till "Beskrivning" och det som stod i fältet "Fråga" flyttas till "Namn". Det innebär att du får flytta runt lite saker i ditt formulär om du vill ha liknande utseende som förr. Exempelvis ta bort Beskrivningen och klistra in det i Namn.

xx

Det innebär alltså lite extrajobb att konvertera till det nya formulärutseendet. Men i gengäld får du responsiva formulär och några fler inställningsmöjligheter.

Ett exempel på ett formulär gjort i SiteVision 3

1. Jag har ett frågeformulär där jag fyllt i enbart fältet Namn, inte Fråga.

Formulär i SIteVision 3

Formulär i SiteVision 3

2. Jag bockar i rutan "Använd det nya formulärutseendet"

3. Nu har det som stod i fältet Namn flyttat till Beskrivning. När jag försöker stänga inställningarna för fältet får jag felmeddelande att jag måste ange ett namn.

Ange ett namn

4. Nu får jag klippa ut det som står i fältet Beskrivning och klistra in det i fältet Namn.

Flytta beskrivning till namn

Flytta Beskrivning till Namn

Formuläret går inte längre att redigera i det klassiska läget om du har kryssat i denna ruta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?