help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Anpassa innehåll

I Sitevision kan du anpassa innehåll och visa olika saker för olika besökare. Anpassningen bygger på att du vet saker om besökaren; exempelvis vilken avdelning användaren tillhör, om besökaren surfar till sidan från en lokal ip-adress och så vidare. Du skapar anpassningen med hjälp av vyer i en layout eller en gridspalt. Vyerna kopplar du ihop med en regel och/eller målgrupp.

Regler och målgrupp

Regel

En regel består av en eller flera tekniska kriterier. Du kan välja mellan 18 olika kriterietyper, bland annat metadata, sidans språk, olika användarkriterier och skript. Exempelvis om du har en målgrupp som heter Kunder så kan du koppla ihop den målgruppen med regeln som säger att användaren ska finnas i mappen Kundregister i katalogtjänsten. Du kan koppla en vy direkt mot en regel.

Målgrupp

En målgrupp består av en eller flera regler som tillsammans skapar en målgrupp. En regel kan ingå i flera olika målgrupper. En målgrupp kan även vara tom, dvs inte ha några regler kopplade till sig. En tom målgrupp kan du använda för att prova hur olika besökare kommer se innehållet på sidan. När du kopplar en eller flera regler till målgruppen kommer besökarna se anpassat innehåll, beroende på vyerna och reglerna.

Att anpassa innehåll

Du kan anpassa innehåll på två sätt, dels med hjälp av en målgrupp med en eller flera regler och dels via en tom målgrupp som du sedan tilldelar regler.

Målgrupp med en eller flera regler

Om du väljer det här alternativet har du definierat ett antal tekniska förutsättningar som du vill anpassa innehållet för direkt.

  1. Skapa två eller flera vyer med olilka innehåll
  2. Skapa en eller flera regler med de tekniska förutsättningarna för anpassningen
  3. Skapa en målgrupp bestående av en eller flera regler (det här steget kan du hoppa över om du endast har en regel för anpassningen)
  4. Koppla ihop din vy med målgruppen

Tom målgrupp som sedan aktiveras med regler

Om du väljer det här alternativet vill du skapa en prototyp för olika tekniska förutsättningar innan du kopplar det anpassade innehållet till regeln och därmed anpassar sidan för besökaren.

  1. Skapa två eller flera vyer med olilka innehåll
  2. Skapa tom målgrupp
  3. Koppla en vy med målgruppen
  4. Testa din prototyp i redigeringsläget
  5. Skapa en eller flera regler med de tekniska förutsättningarna för anpassningen
  6. Koppla ihop en eller flera regler med målgruppen


Så här gör du

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" och "Hantera vyer".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?