help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

1. Skapa vy

Webben går allt mer mot att vara dynamisk och anpassad för besökaren. I Sitevision kan du anpassa innehåll och visa olika saker för olika besökare. Du skapar anpassningen med hjälp av vyer som du kopplar du ihop med en regel och/eller målgrupp.

Anpassningen av innehåll sker alltid i en layout eller spalt och markeras med en ikon (gubbe). Under layouten eller spalten kan du se en standardvy och eventuella övriga vyer. Standardvyn visas för alla som inte uppfyller en regel och/eller målgrupp.

Layout med ikon samt stanardvyn

Så här gör du

1. Högerklicka på en innehållsyta under Innehåll i sidolisten. Välj Lägg till layout, Lägg till gridrad eller Lägg till spalt. En nya layout/gridrad/spalt skapas i innehållsytan.

  1. Välj en spalt om du har en responsiv webbplats och vill att innehållet i vyn ska staplas på mindre enheter. Läs mer om layouter och spalter.

2. Högerklicka på layouten, gridraden eller spalten du har skapat. Välj Vyer och alternativet Tillåt vyer. En standardvy skapas under layouten, gridraden eller spalten.

  1. Om layouten/gridraden/spalten innehöll moduler så kommer dessa att visas i en standardvy. Om layouten/gridraden/spalten däremot var tom blir även standardvyn tom.
Standardvy i layout i innehållsytan

3. Lägg till innehåll i vyn genom att till exempel välja en modul i modulväljaren.

4. Lägg till fler vyer genom att högerklicka på layouten/gridraden/spalten. Välj alternativet Vyer och Skapa vy. Dialogrutan Skapa visas.

Dialogruta för att namnge den nya vyn

5. Skriv in namnet på den nya vyn i fältet. Klicka Ok. En ny vy skapas under standardvyn.

6. Lägg till innehåll i vyn genom att till exempel välja en modul i modulväljaren.

7. Upprepa steg 4-5 för att lägga till ytterligare vyer.

Du kan inte skapa anpassade vyer av layouter/gridrader/spalter som innehåller innehållsytor/mallytor.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera vyer".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?