help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

2. Skapa målgrupp

Webben går alltmer mot att vara dynamisk och anpassad för besökaren. I Sitevision kan du anpassa innehåll och visa olika saker för olika besökare. Du skapar anpassningen med hjälp av vyer som du kopplar du ihop med en regel och/eller målgrupp.

En målgrupp består av en eller flera regler som tillsammans skapar en målgrupp. Om du endast har en regel behöver du inte använda dig av en målgrupp, utan du kan då koppla vyn direkt mot regeln (Koppla ihop vy med regel/målgrupp).

En regel kan ingå i flera olika målgrupper. En målgrupp kan även vara tom, dvs inte ha några regler kopplade till sig. En tom målgrupp kan du använda för att prova hur olika besökare kommer se innehållet på sidan. När du kopplar en eller flera regler till målgruppen kommer besökarna se anpassat innehåll, beroende på vyerna och reglerna.

Så här gör du

1. Klicka på ikonen Anpassa innehåll i Verktygslisten. Välj Inställningar. Du ser dialogrutan Anpassa innehåll.

Lägg till målgrupp

2. Klicka på Lägg till målgrupp. Du ser dialogrutan Lägg till målgrupp.

Dailogrutan för att lägga till målgrupp

3. Skriv ett namn på din målgrupp i fältet Namn.

  1. Namnge din målgrupp på ett smart sätt som gör att du lätt kan identifiera vad den innehåller. Namnet kan du sedan se när du kopplar ihop målgruppen med en vy.

4. Skriv en beskriving i fältet Beskrivning. Det är bra om du är så tydlig som möjligt i din beskrivning av målgruppen.

5. Kryssa i eventuella regler (en eller flera) som du vill koppla till målgruppen. Alla de kriterierna i de regler du väljer måste uppfyllas för att SiteVision ska visa vyn för målgruppen.

  1. Du kan endast välja regler som du har skapat sedan tidigare. Du kan låta en målgrupp vara tom för att testa vyerna i redigeringsläget. Koppla då en eller flera regler till målgruppen när du utfört dina tester och är redo att aktivera vyn för besökarna.

 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?