help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

4. Koppla ihop vy med regel/målgrupp

Webben går alltmer mot att vara dynamisk och anpassad för besökaren. I Sitevision kan du anpassa innehåll och visa olika saker för olika besökare. Du skapar anpassningen med hjälp av vyer som du kopplar du ihop med en regel och/eller målgrupp.

Anpassningen av innehåll sker alltid i en layout eller spalt och markeras med en ikon (gubbe). Under layouten eller spalten kan du se en standardvy och eventuella övriga vyer. Standardvyn visas för alla som inte uppfyller en regel och/eller målgrupp.

Layout med ikon samt stanardvyn

Så här gör du

1. Skapa en regel och/eller en målgrupp.

2. Skapa en vy.

3. Gå till sidan eller mallen med den vy som du vill koppa ihop med regeln eller målgruppen.

Koppla ihop med språkregel

4. Klicka på ikonen Anpassa innehåll (gubben) i verktygslisten. Du ser en lista med de målgrupper och regler du ställt in på webbplatsen.

Lista över regler och målgrupper

5. Klicka på den målgrupp eller regel som du vill koppla ihop med vyn. Du ser nu en blå informationslist under verktygslisten med texten "Sidan anpassas nu för [... ]".

6. Klicka på vyn under Innehåll i sidolisten. Du ser nu en blå markering i redigeringsytan och en svart list som visar namnet på vyn.

Koppla ihop regel och vy

7. Klicka OK i den blå informationslisten för att koppla ihop vyn med reglen eller målgruppen du valde i steg 5.

  1. Du kan växla mellan de olika vyerna genom att klicka på pilarna i den svarta listen som markerar vyn i redigeringsytan.

Du kan kontrollera vilken regel eller målgrupp som är kopplad mot en vy.

1. Högerklicka på en vy under Innehåll i sidolisten. Välj Egenskaper. Du ser dialogrutan Egenskaper.

2. Välj panelen Vyer (alternativt sök på Vyer med förstoringsglaset längst upp i dialogrutan).

3. Klicka på rubrikerna Målgrupper eller Regler för att se hur vyn är kopplad.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?