help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Födelsedag - Utseende

Utseende

Formatmallar

Rubrik

Här ställer du in formatmall för rubriken.

Dagens födelsedagar

Här ställer du in formatmallar för dagens födelsedagar. Du kan välja formatmall för följande:

  • Datum
  • Namn
  • Ålder

Kommande födelsedagar

Här ställer du in formatmallar för kommande födelsedagar. Du kan välja formatmall för följande:

  • Datum
  • Namn
  • Ålder

Passerade födelsedagar

Här ställer du in formatmallar för passerade födelsedagar. Du kan välja formatmall för följande:

  • Datum
  • Namn
  • Ålder

Denna kan du bara välja ihop med alternativen "Visa födelsedagar ->Denna månad" och "Visa födelsedagar -> Denna vecka". Det är enbart då passerade födelsedagar visas.

Exempel formatmallar

Exempel formatmallar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?