help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint fildelning - Mappval

Mappval

Webbplats

Välj den webbplats i SharePoint som modulen ska kopplas till. De webbplatser som finns i listan är de som finns inställda på webbplatsinställningar.

Dokumentbibliotek

Det dokumentbibliotek i ovanstående webbplats som modulen ska lista filer från. Listan visar de dokumentbibliotek som är inställda på webbplatsinställningar.

Starta i undermapp

Bocka i denna ruta om navigeringen inte ska starta från rotmappen. Då visas ytterligare ett fält: Mappsökväg.

Mappsökväg

Sökvägen till den undermapp där navigeringen ska utgå från. Sökvägen ska skrivas in i samma format som visas i breadcrumben ovanför fillistningen. Det går även att navigera till mappen i SharePoint och kopiera adressen från webbläsaren och sedan klistra in adressen här. För att det ska fungera krävs det att adressen ligger i det dokumentbibliotek som valts ovan.

Mappval

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?