help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint fildelning - Allmänt

Allmänt

Fillista

Visa mappar

Anger om mappar ska visas. Om rutan inte är ibockad visas inte någon breadcrumb då det inte ska gå att navigera i listan.

Enkel fillista

Denna väljer du om fillistan ska visas med så få detaljer som möjligt. När detta är valt döljs även rubrikerna till listan.

Öppna länkar i nytt fönster

Bocka i denna om länkar ska öppnas i ett nytt fönster.

Standardåtgärd för officefiler

Anger vad som ska hända när användaren klickar på filnamnet till en officefil. Filer som inte är officefiler laddas ned när besökaren klickar på filnamnet. Det finns tre alternativ:

  • Öppna i Office online - Öppnar filen i Office online. Detta alternativ finns endast tillgängligt om 'Office Web Apps' är aktiverat i webbplatsinställningarna.
  • Öppna i Office - Öppnar filen i Office.
  • Ladda ned - Laddar ner dokumentet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?