help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint Söklistning - Sökresultat

Sökresultat

Fillista

Enkel fillista

Denna bockar du i om du vill att fillistan ska visas med så få detaljer som möjligt. När detta är valt döljs även rubrikerna till listan.

Öppna länkar i nytt fönster

Bocka i denna om länkar ska öppnas i ett nytt fönster.

Standardåtgärd för officefiler

Anger vad som ska hända när användaren klickar på filnamnet till en officefil. Filer som inte är officefiler laddas ned när besökaren klickar på filnamnet. Det finns tre alternativ:

  • Öppna i Office online - Öppnar filen i Office online. Detta alternativ finns endast tillgängligt om 'Office Web Apps' är aktiverat i webbplatsinställningarna.
  • Öppna i Office - Öppnar filen i Office.
  • Ladda ned - Laddar ner dokumentet.

Max antal träffar

Ange antal träffar som sökresultatet ska begränsas till

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?