help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint söklistning - Avancerat

Avancerat

Allmänt

Samtliga inställningar här är direkt mappade mot SharePoint Search REST API. Parameternamn anges för varje inställning inom parentes.

Här kan du läsa mer om Microsofts dokumentation av sitt sök-API: SharePoint Search REST API overview

 • Aktivera ordstammar - (EnableStemming)
 • Ta bort dubbletter - (TrimDuplicates)
 • Aktivera alias - (EnableNicknames)
 • Aktivera fonetisk sök - (EnablePhonetic)
 • Aktivera Fast Query Language (FQL) - (EnableFql). Detta ersätter KQL i sökfrågan
 • Aktivera frågeregler - (EnableQueryRules)
 • Använd id för resultatkälla - (SourceId)
 • Använd id för språk (LCID) - (Culture)

För att hitta id för resultatkälla: Gå till SharePoint ->Webbplatsinställningar -> Resultatkällor -> Den du vill använda -> I URL:en står id:t (markerat med fet stil i detta exempel):

https://sitevision.sharepoint.com/svensk/_layouts/15/EditResultSource.aspx?level=site&sourceid=48fec42e-4a92-48ce-8363-c2703a40e67d&view=1

Sortering

 • Aktivera sortering - (EnableSorting)
 • Använd id för rankningsmodell - (RankingModelId)
 • Använd egen sortering av träffar - (SortList)
 • Taggar för sökfråga - (QueryTag)

Har du gjort en egen rankningsmodell så har du ID-numret i din XML-fil. Annars finns det ett tips här hur du gör en listning i PowerShell. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder egen sortering av träffar måste du veta de interna namnen i SharePoint.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?