help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Roller

Social Collaboration bygger till stor del på samarbete i grupper. Tre roller för samarbetet skapas upp:

 • Gruppadministratör
 • Gruppmedlem
 • Skapa grupp

Rollerna tilldelas användare beroende på vilken funktion de har i gruppen. En användare kan ha olika roller i olika grupper. Rollen Skapa grupp tilldelas samliga inloggade användare.

Det går att välja redan befintliga roller för Gruppadministratör, Gruppmedlem och Skapa grupp. Se då till att rollerna har nedan nämnda behörigheter.

Rättigheter

De rättigheter som är aktuella för rollerna i Social Collaboration är:

Gruppadministratör

 • Läsrättighet *
 • Hantera grupper *
 • Använda grupper
 • Hantera valbara vyer
 • Fastställa version

Gruppmedlem

 • Läsrättighet *
 • Använda grupper *

Skapa grupp

 • Läsrättighet *
 • Skapa gruppsida (grupp) *
 • Skapa slutna grupper

* Lägsta behörighet som krävs för rollen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?