help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Metadata

Metadatafält används för att visa information om grupper för besökarna. Gruppens namn och beskrivning skrivs ut på gruppsidan som infogat metadata i en textmodul via gruppmallen.

Metadata som skapas i guiden läggs till som Webbplatsinställningar -> Mallar -> Metadatafält på webbplatsen och kopplas till gruppmallen.

Skapade metadatafält på mallen

Namn på grupp

En grupps namn hämtas från metadatat Gruppnamn och visas på sidan för gruppen.

Beskrivning av grupp

Gruppbeskrivningen är den text som ligger i anslutning till gruppens namn och som ger en beskrivning av gruppens innehåll och tänkta användningsområde.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?