Logga

Användarfält

Information om användare exponeras via användarfält. Guiden skapar ett antal användarfält kopplade till katalogtjänsten som sedan används för att presentera information i moduler. Beroende av hur mycket utrymme som modulen tar i anspråk så används antingen den stora eller lilla vyn.

Ytterligare användarfält kan läggas till genom att klicka på länken Lägg till användarfält under listan "Användarfält". Dessa fält kan sedan väljas till den stora eller lilla vyn.

Användarfält

Denna sida publicerades: 2017-02-28

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39