help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Profilsida

Profilsidan är den sida där information om användaren presenteras. Sidan består av ett antal moduler där användaren till exempel kan se sina kontakter, skriva statusuppdateringar, redigera sina användarfält och se sina grupper. Profilsidan används även för att visa kontakters profilinformation.

I guiden pekas den mall ut som kommer att användas för Profilsidan.

För mallar byggda på grids anpassas sidorna som skapas av guiden efter ett Flexibelt grid. Används däremot ett Fast eller Fast flexibelt grid behöver vissa justeringar göras.

Exempel på hur en profilsida kan se ut som skapats av guiden

Profilsidan ska visa mycket information. Använd därför en bred mall där innehållsytan (Mittenspalten) tar upp en större del av mallens bredd. Det bör även vara en mall utan menyer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?