help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gruppmall

Varje grupp har en egen sida som baseras på en gruppmall. Gruppmallen bygger på en delmall (en mall med endast en mallyta) som pekas ut i guiden.

Bilden nedan visar hur gruppmallen ser ut som standard när den skapats via guiden.

Gruppmall i redigeringslägetFörstora bilden

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?