help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Målsidor

Målsidor är de sidor vissa moduler använder för att presentera information. Exempelvis så är Profilsida en målsida som presenterar en användares sociala indentitet.

Följande målsidor skapas automatiskt av guiden:

  • Profilsida
  • Aktivitetsflöde för etikett
  • Grupper
  • Inlägg i aktivitetsflöde
  • Kontakter
  • Sök person
  • Filer
  • Medlemmar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?