help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till certifikat

Lägg till certifikat

Tilläggscertifikat

För att installera en app krävs det att den är signerad med en partners certifikat. Här måste ni lägga till partners certifikat för att appen ska fungera.Dra och släpp filen här eller klipp och klistra in informationen i rutan.


I utvecklingsmiljöer måste inte appen vara certifierad men i produktionsmiljöer krävs en signerad app.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?