help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lagre

Hånden viser status på denne siden. Sitevision lagrer automatisk all informasjon.

Er hånden grønn, betyr det at alt (alle endringer) lagres. Hvis hånden er grå, betyr det at det er innholdet på siden som blir lagret.

alt er lagret

Alt er lagret

exempelbild grå hand i sidolist

Spara pågår

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?