help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

1. Registrera en applikation hos Azure

För att registrera en applikation i Microsoft Azure portal måste du först gå till Azures portal: https://portal.azure.com/#home Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Appregistrering hos Azure

Appregistrering

1. För att registrera en ny applikation behöver du först trycka på knappen "Ny registrering".

Ny registrering

2. Då visas en ny vy för att registrera ett program:

Registrera ett program
 • Namn - Fyll i namnet på den nya applikationen. Namnet behöver inte matcha någonting i SiteVision och du kan ändra namnet vid ett senare tillfälle. Det är bra om det är ett beskivande namn för appen. Det kommer stå typ "<Appens namn> begär att få tillgång till dina filer etc." när användaren loggar in
 • Kontotyper som stöds Välj ut vem som ska använda programmet eller få åtkomst till API:et. Det vanligaste är "Endast konton i den här organisationskatalogen" eller "Konton i valfri organisationskatalog". Klicka på länken "Hjälp mig att välja ..." för att få mer information om alternativen.
 • Omdirigerings-URI (valfritt) - Här talar du om för Azure vilka adresser som har möjlighet att omdirigeras från applikationen. Denna måste fyllas i för att komma vidare med registreringen.

Du kan registrera flera domäner med samma struktur för att svara på sekundära adresser i samma webbplats. Varje domän som registreras behöver ha uri /login.

Du behöver lägga till följande uri för att applikationen ska fungera:

https://{domainName}/oauth2-client/{Oauth2ConfigurationId}/login

Oauth2ConfigurationId – det här är identifieraren av Oauth2-konfigurationen som vi kommer att registrera i Sitevision när vi skapar Oauth2-konfigurationen.

Du kommer att kunna ändra identifieraren vid ett senare tillfälle, om det skulle behövas.

Exempel på en domäner med /login uri.

URI /login

När du har lagt till adressen behöver du klicka på knappen "Registrera" för att skapa applikationen.

Skapa klienthemlighet

3. För att kunna använda applikationen behöver du skapa en klienthemlighet (lösenord). Det gör du genom att klicka på Certifikat och hemligheter som du hittar i sidomenyn.

Skapa ett lösenord

4. Klicka på knappen "Ny klienthemlighet" och fyll i fälten.

Lägg till en klienthemlighet
 • Beskrivning – ange en beskrivning (i detta exempel är beskrivningen nyckel)
 • Upphör att gälla1 år, 2 år eller Aldrig, I detta exempel väljer du aldrig.

Om ni väljer att lösenordet ska vara giltigt i 1 eller 2 år, kom ihåg att utse en ansvarig för att uppdatera lösenordet – både i Azure och i Sitevision.

Klicka på “Lägg till” för att skapa klienthemligheten.

Väldigt viktigt - spara ditt lösenord!

Microsoft varnar för att du måste kopiera lösenordet. När det väl har skapats så kommer du inte att kunna se det här lösenordet igen. Spara lösenordet! Du kommer att behöva klistra in det i Sitevision senare.

Klienthemlighet

API-behörigheter

För att kunna använda Microsoft API måste du ge behörigheter till vår applikation för att kunna använda den.

5. Gå till sidomenyn API-behörigheter. Där kan du se “Konfigurerade behörigheter”. Klicka på knappen "Lägg till behörigheter" och en ny vy visas; "Begär API-behörigheter".

API-behörigheter

6. Det finns flera typer av behörigheter som kan läggas till, men scrolla ner tills du ser sektionen "Microsoft Graph".

Två typer av behörigheter visas, Delegerade behörigheter och Programbehörigheter. Du behöver bara lägga Programbehörigheter.

 • Programbehörigheter - Scrolla ner tills du når sektionen "Group" och klicka i följande behörighet:
  • Grupp.ReadWrite.All
   Kicka på knappen "Lägg till behörigheter"
Microsoft Graph – lägg till programbehörigheter

Då visas en ny vy:

Lägg till en behörighet

Då visas en varning som varnar oss att behörigheten "Group.ReadWrite.All" inte har beviljats ​​av en administratör ännu. Om du har ett administratörskonto, kan du bevilja behörigheten direkt för applikationen.

För detta måste vi klicka på den övre knappen "Bevilja administrarörgodkännande för {företagsnamn}" och den vyn kommer att uppdateras:

Beviljats medgivande

7. Nu är applikationen konfigurerad i Azure, men du behöver fortsätta med steg 2-5.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?