help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

4. Gör OAuth2-inställningar i Sitevision

När du har skickat formuläret till Microsoft och fått tillåtelse från dem, kan du konfigurera vad du behöver i Sitevision. Sätt upp inloggning till Azure via Oauth2-konfiguration på Webbplatsinställningar-> Säkerhet-> OAuth2. Gör följande:

1.Börja med att fylla i Namn och Identifierare under rubriken Allmänt:

  • Namn- Här fyller du i ett namn för inloggningen. Det används enbart i Sitevision.
  • Identifierare - Denna identifierare är den som vi har lagt till i steg 2 Registrera en applikation i Azure som Oauth2ConfigurationId i Omdirigerings-URI.
Redigera OAuth2-konfiguration

I detta exempel är vår identifierare "azure:

Identifierare

2. Fortsätt med rubriken Klient-id:

Fyll i klient-id i SiteVision

Där behöver du fylla i några data som du måste ta från Azure:

Program-id i Azure

Klient ID = Program ID (Klient)

Kom ihåg att vi inte längre kommer att kunna kopiera det igen när vi återvänder till menyn Certifikat och hemligheter.

3. Fortsätt med rubriken Inloggningstjänst i Sitevision:

Inloggningstjänst – Microsoft Azure
  • Tenant-ID - klistra in "Katalog-ID" från Azure.


4. Fortsätt med rubriken Scopes i Sitevision:

Scopes

Under Application Scopes lägger du till:

  • https://graph.microsoft.com/.default

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?