help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Testa din integration

Nu har vi allt vi behöver för att börja testa vår integration!

Till att börja med kan du gå tillbaka till REST-appen och prova "custom-data/app" route:

MS Teams-koppling

Den här route behöver en parameter för att kunna testa, och formatet ser ut som följer:

{
"customUrl": "/teams/{groupId}/channels/{channelId}/messages"
}

  • {groupId} - ska bytas ut om ett id-nummer.
  • {channelId} - ska bytas ut om ett id-nummer.

Dessa kan du hitta i Teams. Klicka på punkterna till höger av en kanal så visas en meny och där kan du “Hämta länk till kanal”:

Hämta länk till kanal i teams

Länken ser ut som följande:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac…...b3%40thread.skype/Allm%25C3%25A4nt?groupId=b1f8d3...4a7&tenantId=8b784a….

I denna länk kan du få fram både gruppid och kanalid. I exemplet ovan så

  • groupId = b1f8d3… .4a7
  • channelId = 19% 3ac… ..b3% 40thread.skype -> ersätt %3 med : och %40 med @

så customUrl kommer att se ut som följer:

{
"customUrl": "/teams/b1f8d3….4a7/channels/19:ac…..b3@thread.skype/messages"
}

Om du gör en GET med den customUrl, bör den returnera meddelandena på kanalen som du har angett i url, till exempel:

Fungerande RestApp

och det skulle betyda att RestAppen är hel fungerande! Om du inte får något resultat så är det något fel i uppsättningen,

Uppstart

För att få tillgång till alla data som finns i Teams så kan du Nu kan vi anropa route sync-teams/app som kommer att göra en generell synk mot Teams:

Synka mot MS Teams.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?