help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Förutsättningar för MS Teams-koppling

Det är sex förutsättningar som krävs för att det ska fungera att använda MS Teams-koppling:

  1. Du måste registrera en applikation i Azure.
  2. Tillåt skyddade API:er i Microsoft Graph
  3. Aktivera REST-API för webbplatsen
  4. Sätt upp inloggning till Azure via Oauth2-konfiguration på Webbplatsinställningar->Säkerhet -> OAuth2
  5. Du har hämtat hem appen MS Teams-koppling från SiteVision Marketplace och gjort inställningar för MS Teams-koppling.
  6. Du har gjort inställningar för Ämnesintegrationer.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?