Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa webbsida

En ny sida hamnar under den sida du markerar i sidstrukturen. För att skapa en undersida till en särskild delgren markerar du Ingångssidan och väljer skapa ny. Då kommer en ny undersida att skapas

  1. Gå till den plats i strukturen där du vill skapa din sida. Den nya sidan kommer skapas under den sida du befinner dig på.
  2. Klicka på Skapa ny för att skapa ny sida.
  3. Skriv ett namn på din sida och välj vilken mall sidan ska baseras på. SiteVision kommer ihåg vilken mall du senast använde och föreslår den. För att välja en annan mall klickar du på pilen till höger och väljer mall.
Skapa ny sida i SiteVision

4. Klicka på OK. Din nya sida är nu skapad, men ej publicerad. Det betyder att den är skapad och sparad men opublicerad. Den syns bara i redigeringsläget. För att besökarna ska kunna se sidan måste du publicera den.

Opublicerade sidor är markerade med en orange cirkel med ett vitt kryss.

orange ikon med vitt kryss som visar att sidan är opublicerad

När du har skapat en sida med en standardmall så finns det tre textmoduler på sidan:

  • Rubrik - Hämtar automatiskt sidans namn och fyller i det som rubrik. Vill du fylla i en annan rubrik på sidan än sidans namn så får du skriva över rubriken.
  • Ingress - Skriv över texten. Lägg till en sammanfattande ingress (det viktigaste först)
  • Text - Skriv över texten med ditt innehåll

Byta namn på sida eller modul

Du kan alltid byta namn på en sida eller en modul. Markera det objekt du vill ändra namnet på, högerklicka och välj byt namn. Det går också trycka F2 på PC, eller slå enterslag på mac.

Flytta en sida

Med rättigheten "Flytta" kan du dra och släppa sidor i strukturen. Du kan bara flytta sidor som du har behörighet att redigera.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss