help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa nyheter

Om du vill lägga till en ny nyhet klickar du på Genvägar (blixten) i sidolisten. Välj Skapa nyhet. En nyhet kommer automatiskt att läggas till i det utpekade nyhetsarkivet under sidan Nyheter.

genväg till att skapa nyheter

Skriv en nyhetsartikel

  1. Skriv en tydlig och relevant rubrik
  2. Lägg till en sammanfattande ingress (det viktigaste först)
  3. Skriv ditt innehåll
  4. Byt bild
  5. Publicera din nyhet – välj med hjälp av metadata om nyheten ska prioriteras på startsidan.
Välj om nyheten ska vara prioriterad på nyheten

Om du väljer att prioritera nyheten kommer den att visas högst upp i nyhetsflödet på startsidan.

en nyhet på startsidan

På hjälpwebben kan du läsa mer om hur du anpassar och skapar nya genvägar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?