help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sökresultat

Bestäm vad du vill ska visas på sidan Sökresultat. Om du vill göra ändringar, högerklicka på modulen Sök och välj Inställningar.

Anpassa sidan sökresultat

Gå till fliken Urval och välj du vad du vill inkludera i sökresultatet. Klicka på frågetecknet i modulen för att läsa mer om vilka anpassningar du kan göra i modulen Sök.

Välj vad som ska visas i sökresultatet

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?