help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa gruppsida med navigering

Här går vi igenom hur du skapar nya gruppsidor och hur du får dina gruppsidor att synas i vänstermenyn när du befinner dig i en grupp.

I det här exemplet vill vi ge gruppen Förbättringsförslag nya undersidor som ska synas i vänstermenyn.

Vänstermeny utan anpassning

Visa gruppens undersidor i vänstermenyn

Genom några enkla steg kan du välja att visa gruppens undersidor i vänstermenyn. Börja med att gå till redigeringsläget och markera gruppen i strukturen. Klicka sedan på Publicera i sidolisten.

Gruppen förbättringsförslag

Gå vidare till fliken Metadata.

Fliken metadata, publicera gruppsida

Klicka på kategorin Sidinformation och bocka ur rutan Ärv värde.

Anpassa vänstermeny

När du har bockat ur rutan Ärv värde klickar du på länksymbolen för att välja ett nytt länkmål.

Väl länkmål i vänstermenyn

Peka ut den grupp/sida du vill ha som start i vänstermenyn. I det här fallet vill vi visa undersidorna till gruppen Förbättringsförslag i vänstermenyn. Markera gruppen och spara genom att klicka på OK.

Välj länkmål

Ditt nya val av länkmål kommer ny att visas i fältet. Publicera sidan för att spara dina val.

Spara nytt länkmål i vänstermenyn

Skapa ny undersida

Gå till redigeringsläget och välj vart i strukturen du vill skapa en ny undersida genom att markera sidan. Klicka sedan på knappen Skapa ny i sidolisten.

Välj Skapa ny sida och ge din nya undersida ett namn. Bestäm vilken mall du vill använda. Klicka på OK för att skapa sidan.

Skapa ny gruppsida

Fyll på sidan med innehåll och Publicera. Upprepa för fler sidor.

Grupp med undersidor

Resultat

Lämna redigeringsläget genom att klicka på Klar. Gruppens nya undersidor finns nu tillgängliga i den utpekade vänstermenyn.

Ny vänstermeny på gruppsida

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?