help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Grundförutsättningar

Här går vi igenom några grundförutsättningar för att du ska kunna komma igång och börja använda det nya intranätet.

Leveransklart intranät

Enbart för Cloud-kunder

Det leveransklara intranätet kan endast erbjudas till dig som är SiteVision Cloud-kund.

Vad kan du själv ändra?

Du kan själv ändra intranätets innehåll, sidor, struktur och centrala inställningar, men du kan inte ändra i webbplatsens mallar.

Vi har plockat ut några komponter i mallarna som du själv kan uppdatera:

 • Logotyp
 • Logotyp utskriftsmall
 • Sociala ikoner
 • Sidfot (tre spalter)

Inloggning

Det finns olika inloggningsmetoder som kan användas på intranätet:

 • Webbanvändare
 • SAML
 • OpenId Connect.

Om du vill använda Google/Microsoft mejl/kalender så krävs följande:

 1. Sätt upp app i Google/Microsoft API
 2. Sätt upp OAuth-inställningar i SIteVision (utifrån information som erhållits i punkt 1)
 3. I modulerna från Marketplace, välj denna OAuth inställning
 4. Tillåt/godkänn första gången du använder modulen från Marketplace.

SiteVision support är ett stöd med uppsättning SAML/OpenId Connect från SiteVisions håll. Motsvarande kontakt, som hjälper till med uppsättningen, behövs hos er.

Personalisering

Personalisering av innehåll på intranätet erbjuds i enkel form:

 • Lista favoriter på startsidan
 • Etiketter
 • Vyer på nyhetsflödet
 • Genvägar (i toppmenyn)

Tillgänglighet

Intranätet är tillgänglighetsanpassat och får betyget 94,4/100 i Siteimprove.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?