help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Inloggning

I det Leveransklara Intranätet går det att logga in på följande sätt:

  • Webbanvändare
  • SAML
  • OpenId Connect

Ni väljer själva vilken lösning som passar er bäst. Vill ni använda er av mail- och kalenderintegration så rekommenderar vi er att använda OpenId Connect.

Integration mot extern mail och kalender

Det går även att sätta upp kopplingar mot mail och kalender från externa leverantörer. Ska ni använda er av mail- och/eller kalenderintegrationen vi har mot Google eller Microsoft så krävs följande:

  1. Sätta upp OAuth-inställningar i SiteVision
  2. I modulerna från Marketplace (kalender och/eller mail), välj OAuth inställning
  3. Tillåt/godkänn första gången du använder modulen från Marketplace

Vår support kan vara ett stöd vid uppsättning av SAML/OpenId connect. Det vår support behöver ha är motsvarande kontakt från kundens håll som hjälper till med uppsättningen.

För att läsa mer om våra specifika inloggningar och integrationer - kika på undersidorna om Google eller Microsoft.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?