Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Anpassa etiketter

Etiketter hjälper dig att hålla koll på och märka upp innehåll som kan finnas på sidor, i aktivitetsflöden, i filer och bilder.

På webbplatsen finns det förberett med både etiketter och etikettgrupper. Vi kommer nu visa exempel på hur etiketter kan användas och hur du anpassar dessa.

Här används etiketter

När du får ditt intranät har vi förberett med etiketter i både nyheter och Wiki. Vi har satt upp exempel på etiketter som kan användas på de båda platserna och du kan själv ta bort, redigera samt lägga till nya etiketter.

När du klickar på en av taggarna så visas resultatet på en annan sida (som du pekat ut) med en sökmodul:

Visa vald etikett med hjälp av sökmodul

För att lägga till etiketter behöver du skapa en nyhet/wiki och klicka på Publicera. Du får då välja vilken/vilka etiketter du vill koppla till din nyhet/wiki.

Publicera nyhet och välj etiketter
Publicera wiki och välj etiketter

Redigera, lägg till eller ta bort etiketter och etikettgrupper

1. Gå till Webbplatsinställningar. Under kategorin funktioner hittar du Etiketter, klicka där.

Webbplatsinställningar / Etiketter

2. Redigera, ta bort eller lägg till nya etiketter/etikettgrupper.

Inställningar för etiketter

Redigera etikett

När du jobbar med etiketter skapar du etiketter som bara är ETT ord och visas med gemener. För att kunna använda versaler (för exempelvis namn) och flera ord har vi skapat en inställning där du kan söka fram etiketter och dubbelklicka på dem för att redigera en etikett.

Redigera befintlig etikett

Etikettgrupper

En etikettgrupp är ett sätt att strukturellt berätta vilka etiketter som ska finnas under en viss delgren. Om du enbart vill ha en typ av etiketter på hela webbplatsen så skapar du en etikettgrupp som heter ”Hela webben” eller liknande.

Om du vill ha olika möjligheter till etiketter på exempelvis olika avdelningar eller under nyhetsartiklar skapar du upp sådana etikettgrupper här. Klicka på knappen Lägg till etikettgrupp för att skapa en ny etikettgrupp. Sedan fyller du på med valbara värden i respektive etikettgrupp.

Redigera etikettgrupp

3. Spara dina inställningar genom att klicka på OK.

Läs mer om etiketter och etikettgrupper på sidan Panelen Etiketter.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss