Gå direkt till innehållet

help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa kommentar

Med hjälp av metadata kan du vid publicering välja om du vill att det ska vara möjligt för besökaren att kommentera innehållssidor och nyhetssidor.

Visa modulen Visa kommentarer på sida

Lägg till modulen Visa kommentar på sidan

1. Skapa en ny sida genom att klicka på Skapa ny i sidolisten. Välj vilken mall du vill använda.

Skapa en ny sida

2. Fyll sidan med innehåll. En rubrik, ingress och text.

3. Klicka på Publicera i sidolisten och gå till fliken Metadata. Under kategorin Visa kommentar kan du välja om modulen Visa kommentar ska visas på sidan (Ja) eller inte (Nej).

4. Spara ditt val och publicera sidan genom att klicka på Publicera.

Metadata för visa kommentar

Modulen Visa kommentarer är nu synlig på sidan och intranätets besökare kan enkelt lämna kommentarer.

Ny sida med kommentarer

Du kan lägga till modulen Visa kommentarer på redan befintliga sidor/nyheter på intranätet genom att gå till sidan och upprepa steg 3-4.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?

Följ oss