help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utseende

Du kan enkelt göra webbplatsen mer personlig och anpassad efter din grafiska profil. Här går vi igenom hur du gör för att byta logotyp, uppdatera webbplatsens färger, ändra länkarna till de sociala kanalerna, uppdatera webbplatsens favicon, anpassa etiketter, ledighetsansökan och webbplatsinställningar.

Logotyp

Här får du mer information om hur du byter logotyp på webbplatsen.

Färger

Här får du mer information om hur du uppdaterar webbplatsens färger.

Sociala kanaler

Här får du information om hur du uppdaterar länkarna till sociala kanaler.

Favicon

Här får du information om hur du uppdaterar webbplatsens favicon.

Etiketter

Här får du information om hur du anpassar intranätets etiketter.

Webbplatsinställningar

Här får du information om inställningar du behöver göra på webbplatsen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?