help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Webbanalys

Genom att klicka här kommer du till Sitevision webbanalys.

Visa webbanalys

Du ser bara ikonen Webbanalys om du har licens samt behörigheten "Hantera Sitevision Cloud webbanalys".

När du klickar på ikonen så visas webbanalysen:

webbanalys

För att nå denna inställning krävs licens för Sitevision webbanalys samt behörigheten "Hantera Sitevision Cloud webbanalys" på webbplatsen/huset.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?